>

"ZNC Industries" Акциденция за фризьорски салон

 

Логото има два варианта. Единият е с по-късо име другият с по-дълго. Това показва, че въпросното лого може да се използва с различно дълги имена без драстично да се промени визуалната му част.

Описание на идеята: Извивките след линиите визуализират косата.

Шрифтът използван за текстa "Hair Salon" визуализира предмета на действие.

Името на фирмата остава лесно четящо се.

 

"ZNC Industries" Stationary for law firm

 

This is stationary for Hair Salon. The logo has two variations. One with short name and the other with long.

The description of the logo and idea: These lines represent the cut hair ends that are rounded after cutting in.

The font used in the text “Hair Salon” emphasizes the feeling of the subject.

The company name font remains simple and easy reading.

 

2016 © Vasil Ivanov  All Rights Reserved