>

Вина Katarzyna "Question mark"

 

Обновяване на дизайн на вианрна "Katarzyna"

"Question Mark" е серия вино от висок клас.

Целта беше да се остави основният символ "въпросът" за да бъде разпознаваем спрямо стария дизайн. "Въпросът" е тайната формула за направата на това вино. Вкусът на това вино е различен от останалите и от там идва въпросът "Как са го направили?" Тънките линии показват елегантността и изисканотта. Те също ни дават идея за тайния процес при създаването на виното. Отделно използването им придава усещане за вино от висок клас.

 

Katarzyna wines "Question mark"

 

Redesign for Katarzyna Vineyard.

Question Mark is a wine of high class from Katarzyna.

The aim was to keep the main character "question" to be recognizable, because the old one had also question. This question is the secret formula for making wine. This design meets function. The wine's taste is different from the others and has its own unique flavor and from there is the “question” “How did they made it?”. Thin lines show the elegance and refinement. They also give us an idea of the secret process of creating the wine. That is why fine lines enter the design to emphasize that the wine is of high class.

 

 

 

2016 © Vasil Ivanov  All Rights Reserved