>

Фирмена идентичност на бръснарница.  Ragged Ass Barbers поставя модерен привкус на традиционна бръснарница чрез предоставяне на изключителни грижи за кожата, включително прецизни прически. Насочена специално към мъжете. Намираща се в уникална атмосфера с чувство за ретро дизайн.

identity for Ragged Ass Barbers puts a modern twist on a traditional barbershop by providing exceptional grooming services for men in a unique atmosphere geared specifically to men including precision haircuts. Vintage design feeling.

2016 © Vasil Ivanov  All Rights Reserved